Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Η συμφωνία και η προίκα των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.


Η υπογραφή της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μετά μυρίων κόπων και βασάνων στο «και πέντε» της καταληκτικής ημερομηνίας, κάθε άλλο παρά σημαίνει το τέλος της διαδικασίας για τα ΕΝΑΕ. Καταρχάς, μέχρι της 30 Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας και τη Βουλή τη συμφωνία προκειμένου να γίνει νόμος του κράτους.

Είναι αυτονόητο ότι το φορτισμένο, πολιτικά, κλίμα των ημερών λόγω των επικείμενων εκλογών για να την ανάδειξη αιρετών περιφερειαρχών και δημάρχων η αρχική επιθυμία του υπουργού Εθνικής Άμυνας για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συναίνεσης, κάθε άλλο παρά σίγουρη είναι. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση θα πρέπει να στηριχθεί στην κοινοβουλευτική της πλειοψηφία και τελικά... να κυβερνήσει.

Εν παραλλήλω, η κυβέρνηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν δύο κρίσιμες εκκρεμότητες που είναι απόλυτα καθοριστικές για το μέλλον των ΕΝΑΕ, τη διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας αλλά και την αναζωογόνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης καθώς πολλοί υπεργολάβοι εργάζονται στα ΕΝΑΕ.

Η πρώτη εκκρεμότητα αφορά το καθεστώς των γαιών που είχε παραχωρήσει το ελληνικό δημόσιο στα ΕΝΑΕ επί ιδιοκτησίας Νιάρχου. Σε κάποια τμήματα των γαιών αυτών έχουν κατασκευαστεί υποδομές των ναυπηγείων (δεξαμενές δεξαμενισμού πλοίων για επισκευή, συνεργεία, αποθηκευτικοί και βοηθητικοί χώροι). Αντίθετα, άλλα τμήματα των γαιών αυτών παρεμβάλλονται με τη μορφή εδαφικών λωρίδων μέσα στο χώρο των ΕΝΑΕ.

Είναι αυτονόητο και για τη στοιχειώδη λογική ότι η συγκεκριμένη ανώμαλη κατάσταση που χρονολογείται από πεντηκονταετίας σχεδόν θα πρέπει να διευθετηθεί και να αποκατασταθεί η ενότητα των γηπέδων του ναυπηγείου. Ήδη έχουν δοθεί προφορικές διαβεβαιώσεις από την ελληνική κυβέρνηση στην ADM αλλά καθώς έχουμε εισέλθει πλέον στο στάδιο της υλοποίησης δεν επαρκούν, αλλά απαιτείται άμεσες ισχυρές νομικά εγγυήσεις για να ανοίξει ο δρόμος προς την ταχύτερη ανάληψη της διοίκησης των ναυπηγείων από την ADM.

Η δεύτερη εκκρεμότητα αφορά την υλοποίηση της συμφωνίας που επέτυχε η ελληνική κυβέρνηση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει την οποίας ήρθη το πρόστιμο των 230 εκατ. ευρώ που είχε επιβληθεί για παράνομες κρατικές επιδοτήσεις για την περίοδο προ του 2000 όταν ακόμα τα ΕΝΑΕ βρίσκονταν υπό κρατικό έλεγχο. Τα βασικά σημεία της συμφωνίας προβλέπουν τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ανάθεση στα ΕΝΑΕ μιας σειράς προγραμμάτων:

Ναυπήγηση των έξι νέων φρεγατών του Πολεμικού Ναυτικού
• Ναυπήγηση των δύο νέων υποβρυχίων Type 214
• Εκσυγχρονισμό μέσης ζωής των τεσσάρων φρεγατών MEKO-200HN
• Ναυπήγηση δύο κανονιοφόρων
• Ανάθεση της συντήρησης του στόλου.


Η δεινή οικονομική θέση της χώρας είναι προφανές ότι δεν επιτρέπει την ανάθεση του προγράμματος της ναυπήγησης έξι νέων φρεγατών, πρόγραμμα για το οποίο έχουν ήδη θέσει ισχυρή υποψηφιότητα και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Από την άλλη πλευρά, η ναυπήγηση των δύο νέων υποβρυχίων μπορεί να απασχολήσει σε μόνιμη βάση περί τα 450 άτομα της μονάδας υποβρυχίων, που αποτελούν ένα ποσοστό περί το 30% του συνολικού εργατικού δυναμικού.

Τέλος, όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών MEKO-200HN το πρόγραμμα αποτελεί υψηλή επιχειρησιακή απαίτηση για το Πολεμικό Ναυτικό, τα ΕΝΑΕ είναι ο κατασκευαστής των τεσσάρων φρεγατών και το κόστος εκσυγχρονισμού τους που κυμαίνεται περί τα 400 εκατ. ευρώ, είναι εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Η συντήρηση των πλοίων επιφανείας και των υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί μια επίσης ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς πέρα από τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ειδικότερα το ΓΕΝ, θα πρέπει να σχεδιάσουν την μετάβαση στο νέο αυτό σύστημα, το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, έχει υιοθετηθεί από πολλές ναυτικές δυνάμεις ανά τον κόσμο. Με την υιοθέτηση του συστήματος στη βάση αυστηρών προδιαγραφών και ποιοτικού ελέγχου για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, μπορεί να επιφέρει όχι μόνο κατακόρυφη αύξηση της ποιότητας συντήρησης αλλά και σημαντική μείωση του κόστους.

Οι επόμενες κινήσεις της ADM

Σύμφωνα με δηλώσεις καλά πληροφορημένων πηγών στο «defence-point.gr» με την υπογραφή της συμφωνίας η ADM είναι έτοιμη να αναλάβει τη διοίκηση και την εξομάλυνση της λειτουργίας των ΕΝΑΕ εντός του τρέχοντος μηνός. Η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και αξιολόγησης (due diligence) θα είναι διάρκειας τριών εβδομάδων. Όσον αφορά το προσωπικό των ΕΝΑΕ η ADM έχει συμφωνήσει για τη διατήρηση του συνόλου των θέσεων εργασίας συμπεριλαμβανομένων και των 160 ατόμων στη μονάδα τροχαίου υλικού η οποία ας σημειωθεί δεν περιλαμβανόταν στην αρχική συμφωνία.

Παράλληλα, έχει ζητήσει από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης με τη μορφή της ανάθεσης προγραμμάτων εντός του πλαισίου των δυνατοτήτων της, για το μεσοδιάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και συμβασηοποιηθούν οι παραγγελίες για νέα υποβρύχια, νέα σκάφη επιφανείας και εκσυγχρονισμούς μέσης ζωής από πελάτες του εξωτερικού. Μάλιστα, στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ADM έχει ήδη ανακοινώσει στον υπουργό Εθνικής Άμυνας τη διάθεσή της στην περίπτωση που η κυβέρνηση ενεργοποιήσει τη συντήρηση του στόλου από τα ΕΝΑΕ να προσλάβει του 400 περίπου εργατοτεχνίτες που εργάζονται στον τομέα αυτό του Πολεμικού Ναυτικού.

Η επόμενη φάση

Για τους παρακολουθώντες τα τεκταινόμενα στη διεθνή ναυπηγική βιομηχανία οι επόμενες εξελίξεις είναι όχι απλώς εύκολο να υποτεθούν αλλά και να προδιαγραφούν. Όπως συνέβη και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η εμφάνιση ενός ισχυρού πόλου ο οποίος διαθέτει οικονομικούς πόρους, τεχνολογία και τεχνογνωσία και ένα πελατολόγιο που περιλαμβάνει περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο, οδήγησε σε συγχωνεύσεις, ενοποιήσεις και εξορθολογισμό της λειτουργίας της κάθε εθνικής ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν ήδη γίνει επαφές μεταξύ των Ναυπηγείων Ελευσίνας και της ADM αλλά σε εντελώς διαφορετική βάση από τα σενάρια που έχουν το φως της δημοσιότητας.

Ανάγκη κυβερνητικής παρέμβασης

Την παρούσα περίοδο, η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά θα πρέπει να θριαμβολογεί για την εξέλιξη στα ΕΝΑΕ (πληροφορίες φέρουν τον πρωθυπουργό να κάνει σχετικές ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης) αλλά θα πρέπει τάχιστα να εκπονήσει μία συνολική πολιτική για την ελληνική ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία που δεν περιλαμβάνει μόνο τα ΕΝΑΕ, τα ναυπηγεία Ελευσίνας, το Νεώριο Σύρου αλλά και πολλές δεκάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα ήταν ολέθριο λάθος να αφεθεί αποκλειστικά η εξέλιξη των πραγμάτων στις δυνάμεις της αγοράς καθώς είναι προφανές ότι ο έχων τους μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία μπορεί να καθορίσει την πορεία των εξελίξεων.

Η κυβέρνηση οφείλει να διαμορφώσει ένα συνολικό πλαίσιο για την ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, να συζεύξει πάση θυσία τον ελληνικό εμπορικό στόλο ο οποίος αντιπροσωπεύει το 18% της παγκόσμιας χωρητικότητας με την ελληνική βιομηχανία και να προγραμματίσει τα όποιο εξοπλιστικά προγράμματα του Πολεμικού Ναυτικού όποτε και όταν ανατεθούν λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη της την εξαγωγική προοπτική.

πηγή:defencepoint


Τμήμα ειδήσεων elliniki stratigiki

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Θα παρακαλούσαμε να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας. Σχόλια τα οποία περιέχουν ύβρεις, θα αποκλείονται .
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.